Vet du om du har sjukförsäkring genom din anställning?

När man blir långtidssjukskriven så minskar inkomsten eftersom försäkringskassan endast betalar ut en viss procent av lönen som man får då man är arbetsför. Det är något som kan ställa till problem i vardagen, speciellt för den som alltid har svårt att få ihop ekonomin. Det som inte alla vet är att man kan ha rätt att komplettera utbetalningen från Försäkringskassan med en sjukförsäkring. Afa Försäkring är ett företag som erbjuder en sådan försäkring till de som arbetar för en arbetsgivare med kollektivavtal. Även arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan teckna Afas försäkringar för sina anställda.

Vem gäller försäkringen?

Afa Försäkrings sjukförsäkring har man via sin anställning och den gäller för privat- eller kooperativt anställda arbetare (AGS) samt för anställda inom kommun, landsting, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag (AGS-KL). Det är dock viktigt att veta att försäkringen börjar gälla först när man har varit anställd i 90 dagar samt under förutsättning att man har en sjukpenninggrundande inkomst fastställd av Försäkringskassan och att man varit arbetsför till 25 procent sedan minst en vecka.

Hur gör man för att få ersättning?

När man har varit sjukskriven i mer än 14 dagar (gäller privat och kooperativt anställd) så ska man anmäla detta till Afa Försäkring. Är man anställd inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag så ska man anmäla när man varit sjukskriven i mer än 90 dagar. Om arbetsgivaren inte skulle betala sjuklön dag 15 – 90 så kan man ha rätt till ersättning från Afa Försäkring även under den perioden. Då gäller det dock att man anmäler det när arbetsgivaren inte längre betalar sjuklön.

Vad innebär ersättningen?

Ersättningen från Afa Försäkring är ett komplement till ersättningen som man får från Försäkringskassan. Till exempel så ligger dagersättningen inom privat sektor på 12,5% av utbetald sjukpenning när man får 80 procent sjukpenning från Försäkringskassan och inom kommunal sektor så ligger den på 12,887 procent.