Vet du om du har sjukförsäkring genom din anställning?

När man blir långtidssjukskriven så minskar inkomsten eftersom försäkringskassan endast betalar ut en viss procent av lönen som man får då man är arbetsför. Det är något som kan ställa till problem i vardagen, speciellt för den som alltid har svårt att få ihop ekonomin….