Lust och nyfikenhet!

”Et ipsa scientia potestas est” eller ”Kunskap är makt”. Ett ofta använt uttryck som omfamnar vad kunskap i sitt yttersta är och kan vara. Den som har kunskap har makten att ta till orda, att argumentera och kan ”sätta dagordningen”. Men kunskap handlar också om människans inneboende längtan och törst efter kunskap, varför det inte är konstigt att människor värderar skolor och kunskap högt.

 

Lika men olika

Då vi alla är olika har vi också skilda förutsättningar att lära, hur vi tar till oss saker – varför inlärning, undervisning och pedagogiska inriktningar bör variera. Därför har vi i Sverige ett fritt skolval till bland annat förskolor och skolor. Som vårdnadshavare kan du välja den skola som du anser mest och bäst motsvarar ditt barns behov. Gemensamt för alla svenska skolor, kommunala och friskolor, är att de inte har någon avgift, utan betalas gemensamt via skatt. Likaså är de öppna för alla, kösystem gäller, liksom närhetsprincipen och bestämmelsen om syskonförtur.

 

 

Lära för livet

Gemensamt för alla skolor är att de måste följa samma läroplan, skolplan och regelverk. Sedan kan skolorna själv välja inriktning. Kanske önskar du förbereda dina barn för en globaliserad värld genom att låta barnen gå in en förskola och skola där engelska jämte svenska är språket som all kommunikation förs på. Men kanske också en skola där det ska vara roligt att lära, där fokus inte bara handlar om kunskapsinhämtning här och nu, utan målet är att skapa en vilja och förmåga till lärande resten av livet. Skolor som jobbar så är bland annat eskilstuna skolor med British Schools, som omfattar British Junior skola och British mini förskola – deras ledord är just ”learning is seriously fun”! Om våra barn ska ta chanserna till lärande genom livet, vad kan då vara viktigare än att få barn att tycka att det är viktigt och roligt att lära.