Lust och nyfikenhet!

”Et ipsa scientia potestas est” eller ”Kunskap är makt”. Ett ofta använt uttryck som omfamnar vad kunskap i sitt yttersta är och kan vara. Den som har kunskap har makten att ta till orda, att argumentera och kan ”sätta dagordningen”. Men kunskap handlar också om…