Stötta kroppen vid stress

Stötta kroppen vid stress

Alla går då och då in i perioder i livet då belastningen är lite högre. Det kan handla om en förändring i familjesituationen, prestationskrav på jobbet eller oro inför framtiden. Stress är inte bara att springa från punkt A till punkt B, utan mycket av…