Vägmarkeringar i alla typer av utföranden och miljöer

Vägmarkeringar är något som kan hjälpa till att hålla ordning och öka säkerheten på vägar, utanför stora byggnader, på arbetsplatser med mera. Vägmarkeringar kan också användas i marknadsföringssyfte samt för att skapa ett smidigare flöde på exempelvis parkeringar, vilket kan hjälpa till att hålla besökare nöjda och lugna. Är man osäker på vad som passar bäst i det aktuella området kan man ta hjälp från ett professionellt företag som kan sköta allt från behovsanalys till anpassade lösningar samt utförande av arbete.

Vägmarkeringar inom industri och logistik gör arbetsplatsen säkrare

Inom logistik – och industriområden är det mycket viktigt med samordning mellan alla fordon och även fotgängare som vistas i området. Med rätt budskap på marken som tydligt visar var och hur alla anställda ska röra sig beroende på om det är till fots eller i ett fordon skapas ordning och reda på arbetsplatsen. Det bidrar även till att olycksfall kan förebyggas samt att framkomlighet, produktivitet och trivsel ökar. Det blir överlag en bättre och tryggare arbetsmiljö.

Vägmarkeringar på parkeringar kan ha flera goda funktioner

Med tydliga markeringar på en parkeringsplats är det möjligt att undvika frustration och irritation på området. Tack vare ett smidigare flöde kan även omsättningen öka och parkeringen kan nyttjas på bästa sätt, eftersom att linjerna visar var bilarna ska stå för att så många som möjligt ska kunna parkera på platsen. Det är dessutom ett bra sätt att som företag synas lite extra genom strategiskt placerade logotyper.

Ta hjälp från proffs

Svevia är ett företag med bred kunskap inom linjemålning och markering av asfalt. De kan hjälpa till att ta fram den bästa lösningen samt utföra arbetet oavsett om det handlar om milslång linjemålning på stora vägar, rutor på en parkering eller säker vägledning på industrigolv. De tillverkar själva den vita termoplasten som används för att utföra vägmarkeringarna vilket säkerställer kvalitet på allt från material till utförande, läs mer på https://www.svevia.se/vagmarkering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *