Invaliditetsintyg krävs för ersättning

Det är lätt att känna sympati för dem vars drömmar krossats på grund av yttre omständigheter. Som till exempel för den före detta fotbollsspelaren Oskar Rönningberg. Efter två väldigt allvarliga knäskador på kort tid fick Helsingborgs IF:s lovande försvarare lägga skorna på hyllan år 2008 – enbart 22 år gammal. Efter den andra skadan avrådde lagläkaren Harald Roos från all typ av kontaktidrott. 

Rönningbergs karriär blev kort. Han blev vad man kallar för “invalidiserad”, eller “idrottsinvalid” som man brukar säga när det gäller sport. Skadan hindrade honom från att arbeta med det han var anställd för att göra, nämligen att spela fotboll.  

Det är vid sådana här tillfällen det är otroligt viktigt att vara försäkrad. Både för arbetsgivaren, det vill säga HIF i det här fallet, och för den anställda själv. Det vill säga Oskar 

Rönningberg. HIF fick invaliditetsersättning tack vare att de alltid försäkrar sina spelare. För Rönningberg själv uteblev dock ersättning. Detta eftersom han var på väg att teckna en ny försäkring, men ännu inte hade fått ihop papperna när olyckan var framme. 

 

 

Skadan måste intygas

I vilket fall som helst hade ersättningen varit villkorat ett så kallat invaliditetsintyg. Invaliditetsintyg skrivs ut av en läkare som kan intyga att skadan är så pass allvarlig att den kommer att hindra den anställda från att jobba normalt. I Rönningbergs fall var det kanske troligt att just Harald Roos fick skriva ut ett sådant innan HIF:s försäkringsbolag betalade ut några pengar för klubbens avbräck. Vilka summor det handlar om är dock okänt. 

Det är inte bara fotbollsspelare som blir invalider. Vem som helst kan råka ut för någonting oförutsett som gör att livet förändras inom loppet av ett par sekunder. En bilolycka. Ett överfall. Någonting som gör att du inte kommer kunna fortsätta jobba. Då måste någon ersätta dig. Men ersättningen kräver som sagt intyg och bevis på skadan.