Hjälp med brottmål i Göteborg

Att fällas i ett brottmål kan få konsekvenser också efter avtjänat straff. Som registrerad i brottsregistret kan det exempelvis bli svårt att få en anställning eller att ta körkort. Därför är det viktigt att man ger sig själv de bästa förutsättningarna för en så bra rättegång som möjligt genom att anlita en bra brottmålsadvokat. 

Om brottet man misstänks för kan leda till ett fängelsestraff på mer än sex månader har man oftast rätt till en offentlig försvarare och det är då staten som står för advokatkostnaden. Man har rätt att själv välja sin försvarare och behöver inte ta den advokat som rätten utser. Det bästa är om man själv, eller tillsamman med vänner eller familj, försöker hitta en bra försvarsadvokat. Bäst blir det om den advokat man anlitar också är specialiserad på den typ av brottmål man misstänks för.

Advokat som talar flera språk

När man träffar en advokat för första gången brukar man i korta drag få redogöra för vad man behöver hjälp med. Det händer att advokater tackar nej till uppdrag för att de redan är uppbokade på andra klienter och inte har den tid som målet kanske kräver. Men också för att de inte känner att de är rätt person för uppdraget eller besitter de kunskaper som krävs. Ofta brukar advokaten då i stället kunna rekommendera och ge tips på andra advokater.

Som brottsmisstänkt hamnar man ofta i en väldigt svår situation, och i de fall man kanske talar ett annat språk än svenska blir det ännu svårare att förstå rättsprocessen. Men det finns advokatbyråer som arbetar med Brottmål i Göteborg och där vissa advokater talar flera olika språk. Att anlita en advokat som talar det modersmål man har och som är insatt i den kultur man kommer ifrån känns ofta tryggare och bidrar inte sällan också till ett bättre försvar.