Stimulera ditt barns fantasi och kreativitet med affischer till barnrum

Det största som föräldrar kan göra för sina barn är att älska dem förbehållslöst, lära dem eget ansvar och att se till att barnen får behålla sin kreativitet och fantasi vid liv.

För det är just det sistnämnda som gör världen till en bättre plats genom innovationer och lösningar som inte fanns till någon förverkligade dem.

Att hålla fantasin vid liv

Just därför är det så beklämmande när ett tungt namn som Sir Ken Robinson länge har konstaterat att det är just fantasin som får stryka på foten när barnen hamnar i skolan. Plötsligt ska man lära sig samma sak som alla andra, i samma tempo som alla andra. 

Någonstans får ju detta också det lilla barnet att bli som alla andra. Men om alla blir som alla andra… vem blir man då som?

Som förälder är det därför viktigt att ge barnet möjlighet att utforska sin kreativitet, och därför också sin karaktär, på egen hand. Det handlar helt enkelt om att stimulera till det egna tänkandet och utforskandet av jaget. Det gäller helt enkelt att hemma skapa det utrymme som inte finns i skolans värld.

Detta gör man genom allt från att sätta upp stimulerande affischer till barnrum på väggarna till att spendera tid med barnet – och utmana dem.

För det är just utmaningarna som får oss att växa och utforska vilka vi själva är. 

Naturligtvis ska man lägga ribban på en vettig nivå, men barn är kapabla till så mycket mer än vad vi tror. Oftast är det samhällets förväntningar som gör att vi inte litar på att barnen klarar av det som de faktiskt är kapabla till. Alla kan förstås inte vara genier, virtuoser eller liknande. Däremot är barnets hjärna gjort för att bara ta till sig kunskap och information – så det är bara att duka upp till buffé.