Varför kan det vara nödvändigt med vattenanalys i Skaraborg?

Rent vatten utan föroreningar är bland det viktigaste som finns. Tyvärr kan vattnet vara påverkat även om smaken inte förändrats. Har du barn och framför allt småbarn är det viktigt att du kontrollerar ditt vatten regelbundet.

Livsmedelsverket rekommenderar att man gör en vattenanalys ungefär vart tredje år om man har enskild brunn. Har du egen brunn ansvarar du själv för att göra kontroller, men en vattenanalys Skaraborg går snabbt och du kan lätt hitta ett företag som gör analysen.

När du gör en analys av ditt vatten så skickas det till ett speciellt laboratorium och du får en generell bedömning. Du får också kommentarer om det finns några avvikande värden som kan vara farliga. Har du påverkan på vattnet kan det behövas speciella filteranläggningar.

 

Vad innebär avvikande värden?

Avvikande värden kan bero på många olika saker och det kan krävas olika åtgärder. Det kan vara att det finns kemikalier i vattnet som kan vara direkt skadliga. Avvikande värden kan också bero på bakterier eller annan mikrobiologisk tillväxt.

Så om du har en egen brunn är det viktigt att du kontrollerar enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Du bör också vara observant på om vattnet börjar smaka annorlunda, om det börjar lukta eller om du ser missfärgningar. Avvikande värden behöver inte betyda att vattnet är helt otjänligt. När du anlitar någon för vattenprov kan det vara bra att se till att samma företag kan hjälpa dig med åtgärder.

 

 

Behöver man ta vattenprov om man har kommunalt vatten?

Har du kommunalt vatten så går det genom kommunens vattenanläggningar och kommunen utför regelbundet kontroller. Däremot kan det vara så att det kan finnas skador på vattenledningar in till din bostad. Därför skadar det inte att vara observant även om du har kommunalt vatten och det kan vara bra att göra vattenanalys om du misstänker vattnet försämrats.