Marknadsundersökningar – fundamentalt i en demokrati

editorial

“Hej, har du tid att ställa upp och svara på några enkla frågor? Det kan få avgörande betydelse.”. Så kan det låta när man svarar på ett okänt telefonnummer i mobilen och kort efteråt får reda på att man blivit slumpmässigt utvald att delta i en marknadsundersökning. Ofta handlar det om upplevelsen av en särskild produkt eller tjänst. Somliga blir irriterade, men faktum är att det faktiskt är en viktig del både i ett demokratiskt och ett marknadsekonomiskt samhälle.

Man måste nämligen få lov att ställa frågor. Och det är exakt vad man gör i en undersökning, och inte minst i en marknadsundersökning. Som mottagare av frågorna har du rätt att säga exakt vad du tycker. Du har till och med rätt att inte vilja ställa upp. Det är privilegium du lever med tack vare att du bor i ett demokratiskt land med yttrandefrihet. Men du ska veta att dina svar hjälper och påverkar mer än du kanske tror. 

 

undersökningar

Kan vara avgörande

Ställer man inga frågor kommer man heller inte att få reda på någonting. Du har säkert sett på nyheterna hur mätningar visar hur olika partier ligger till i olika opinionsundersökningar. Sådant hade du inte haft någon aning om ifall man inte fick ställa frågorna. Och kanske ännu viktigare, om de tillfrågade inte hade fått svara som de tycker. Likadant är det alltså med Marknadsundersökningar som kan vara direkt avgörande för ett företags framtid.

För att företagen ska utvecklas måste de veta vad deras konsumenter tycker och tänker. Både befintliga sådana, men också potentiella kunder. De måste förstå hur deras tjänster eller varor upplevs av de som brukar dem för att de ska kunna utvecklas. Annars är risken att de inte hänger med i svängarna, hamnar på efterkälken och utkonkurreras. Och det vill de ju förstås undvika till varje pris. Så svara gärna på frågorna du får.