Spröjsade fönster, traditionellt och modernt samtidigt

Fönsterbyte är något som görs av flera skäl. Kanske är nuvarande fönster riktigt dåliga och renovering av existerande fönster inte möjligt eller ekonomiskt försvarbart. Gamla fönster med dålig isoleringsförmåga blir dyra i längden och ofta kan man motivera helt nya fönster med det faktum att…