Framtiden ser ljus ut

Nu när deklarationerna är inlämnade sedan en tid tillbaka är det många som pustar ut. I år har det varit lite extra intressant att deklarera för många företag då den pågående pandemin har lett till vissa temporära lättnader från statens sida. Säkerligen är det många…