Modulbyggen löser smidigt olika lokalbehov

Det finns många branscher som kan dra nytta av modulbyggen för att kunna fortsätta sin verksamhet trots omfattande renoveringar eller i väntan på att få tillgång till nya och större lokaler. Handlar det till exempel om ett kontor som ska byggas ut eller en skola…