Modulbyggen löser smidigt olika lokalbehov

Det finns många branscher som kan dra nytta av modulbyggen för att kunna fortsätta sin verksamhet trots omfattande renoveringar eller i väntan på att få tillgång till nya och större lokaler. Handlar det till exempel om ett kontor som ska byggas ut eller en skola som ska renoveras så behövs tillfälliga lokaler som erbjuder en bra miljö för arbete och studier. 

Placera modulbygget där det behövs

Moduler kan etableras helt intill eller i nära anslutning till den byggnad som ska renoveras. Det gör att verksamheten kan fortsätta i princip på samma sätt som innan. Vilket gör modulbyggen till ett otroligt smidigt alternativ när det finns behov för tillfälliga lokaler. Moduler utformas utifrån kunders behov och kan användas enskilt eller tillsammans som ett modulsystem. De kan brukas till allt från arbete- och studielokaler till boenden. 

Även tillfälliga lösningar bör vara av hög kvalitet

Trots att moduler bara är en tillfällig lösning så är det viktigt att de som ska använda dem inte behöver ge upp den komfort de haft innan. Till exempel så kan moduler skräddarsys med bland annat dämpande material i väggar, golv och tak samt ljudisolerande fönster vilket erbjuder tysta lokaler som ger arbets- och studiero. 

Anpassade moduler 

Ett företag som arbetat med moduler sedan 1990-talet är PCS Modulsystem. Idag har de två mycket användbara och komfortabla modulserier som anpassas efter varje kund och används exempelvis till skolor, kontor, lager, inom vården samt andra organisationer som är i behov av tillfälliga lokaler.

En smidig process från början till slut

Förutom att modulbyggen erbjuder bekväma lösningar då det handlar om lokalbehov så fungerar processen dessutom väldigt smidigt. Med önskemål och behov i åtanke tar PCS fram ritningar på moduler som kan lösa lokalbehovet. Sedan levereras och etableras modulbygget på den plats där det ska stå och när behovet inte längre finns tar PCS bort modulerna.

Läs mer om vad PCS Modulsystem har att erbjuda på http://www.pcsmodulsystem.se/moduler/byggmoduler-tillverkning/.