Så vet du när du ska att ringa en låssmed

Det finns mycket som är bra med de klassiska nyckellåsen. Att kunna låsa ytterdörren när man går hemifrån ger inte bara en känsla av trygghet, det är också en reell säkerhetsåtgärd.  Men ibland innebär nyckeln och låset ett problem eller stressmoment. Det kan handla om…

Behöver du snabb hjälp av låssmed i Göteborg?

Behöver du snabb hjälp av låssmed i Göteborg?

En vanligt förekommande företeelse i alla samhällsskikt är borttappade nycklar. Vissa gånger kan det handla om oviktiga nycklar som går till ett gammalt hänglås som inte längre används, men allt för ofta kan det handla om hemnycklar och bilnycklar som det finns ett stort behov…