Larmcentral nära till hands

Allt för ofta görs det inbrott och tjuvarna kommer undan med det. Trots att man kan ha en kamera som har spelat in så har man inte fått en klar bild, och har inte heller kunnat se eller ta fast tjuvarna. För att slippa vara…