Bergförstärkning i Stockholm ger säkerhet

Ska du bygga ett nytt hus och behöver spränga där måste du också säkra upp berget efteråt. Ofta tänker man mest på alla procedurer runt själva sprängningen. Man måste anlita ett proffsföretag, eftersom arbetet kräver kunnighet och tillstånd. Sedan vill man inte störa grannarna i onödan eller orsaka skador på miljön.

Sprängningen är bara en början på projektet. Kanske är man fullt koncentrerad på byggnaden som ska uppföras där, hur den ska se ut och vilka material och färger som ska väljas. Bergförstärkning i Stockholm görs för att få en säker miljö efter sprängningen, så att man visar lite omsorg om själva berget också. 

Nätning är vanligt vid järnvägen

Nätning är en vanlig syn längs bergväggar utmed vägar och järnvägar. Man fäster metallnät med stålvajrar längs hela bergväggen, och på så vis hindrar man stenar från att lossna och ramla ner på passerande tåg och bilar. Nätet sitter kvar som en säkerhetsåtgärd, och vi är så vana vid att se det att vi knappt tänker på att det finns där.

Är det bara en liten bit av ett berg som ska sprängas bort på en tomt, kan man också välja att täcka den nya ytan med betong. Då kan man till och med måla på väggen. När du beställer ett sprängningsarbete, diskuterar du med firman vilka metoder som passar bäst för jobbet på din tomt.

Många professionella metoder

Det enklaste är att forsla bort alla lösa stenar. Om man är osäker på några stora stenblock kan man skruva fast dem i berget. Det finns alltså en hel mängd mycket professionella och användbara metoder, och man bedömer från fall till fall vad man ska välja att göra.

Låt dig inte avskräckas av alla procedurerna vid en bergsprängning och bergförstärkning. Alla dessa moment måste göras ansvarsfullt, och du kan lugnt lita på att experterna klarar det.