Bästa logistikflödet med 3pl

Det finns en mängd vanliga begrepp som inte är så konstiga men som har benämningar som få kanske känner till. Ett sådant begrepp är 3pl som betyder tredjepartslogistik. Det rör sig om ett flöde där man har en avsändare, en mottagare och någon som fraktar gods mellan de två. En tredje part i logistikflödet. 

Oftast rör det sig om en fraktfirma som har skåpbilar eller lastbilar som hämtar upp varor hos avsändaren och lämnar hos mottagaren. Godset kan även passera genom en terminal där det sorteras och sedan skickas vidare med en eller flera bilar, innan det når fram till mottagaren. Denna terminal kan exempelvis vara hos Posten, DHL, Schenker eller någon annan större fraktkedja med väl utbyggt arbetssätt. 

 

En god samarbetspartner nära företaget

Med många mindre företag inom tredjepartslogistik kan man som kund få många fördelar som inte de större har. Det gäller bland annat hjälp med lagring och allt kringarbete som sker vid leveranser. Tryck av fraktsedlar, tulldokument och annat som måste följa med leveransen. 

Väljer man någon av de mindre bolagen inom tredjepartslogistik så kan man få hjälp med allt detta och mer därtill. Man skräddarsyr tillsammans en lösning som passar kunden och som även passar mottagaren och företaget som är logistikpartner. 

 

 

Mindre är smidigare

Som mindre logistikpartner har man ofta möjligheten att jobba på ett smidigare sätt. Det är ingen lång beslutsgång som föregår avtalsskrivande och det behöver inte heller göras stora förändringar för att gå lite utanför sina ordinarie ramar. Fördelen med att finnas nära sina kunder är också att det går snabbare och enklare att sköta hämtningar och leveranser. 

Ibland kan det också ske att man är flera led inom 3pl. Det kan vara en partner som hämtar och sedan lämnar över till en annan partner för frakt långt ifrån avsändaren. Alla frakttillfällen får skräddarsys.

Posted in 3PL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *