Advokathjälp för asylsökande

När man kommer hit som flykting och söker asyl i Sverige, behöver man all hjälp man kan få efter att ha flytt från krig och misär. Därför är det bra att direkt anlita en advokat som är specialist på asylärenden. Dels ska man göra ansökan på rätt sätt, och dels måste man veta vilka blanketter som ska skickas till myndigheterna. Genom att ta hjälp av en duktig advokat får man ta del av sina rättigheter, och därför blir det för det allra mesta ett snabbare och bättre resultat än om man skulle försöka själv.

 

 

Prata på engelska eller arabiska

 

Att få asyl innebär att man får en fristad i det nya landet och innefattar också rätt till skydd och uppehälle. Det är inte lätt att komma hit och föra sin egen talan när man inte kan språket. Söker man hjälp beträffande asylrätt i Göteborg, finns det också möjlighet att få prata engelska eller arabiska med advokaten. Det är en extra fördel, speciellt om man ska överklaga ett myndighetsbeslut. Då har man chansen att ange sina skäl och synpunkter på ett språk man talar. Advokaten har stor erfarenhet av liknande fall, och du får professionell hjälp.

 

Dina rättigheter tas tillvara

 

Man kan ha chans att återförenas med sin familj eller släkt. Men man kan också ha rätt till dagpenning för sin försörjning. Tycker man att myndigheterna har tagit ett felaktigt beslut kan man överklaga med advokatens hjälp. Det kan därför hända att du har möjlighet att få stanna även om du har fått ett negativt besked. En bra advokat talar om alla rättigheter du har och hjälper dig med utformande av skrivelser. En advokat kan också hjälpa till med etablering genom att förmedla information om utbildning och arbetsmarknad. Advokathjälp kan vara helt avgörande för att få en bra start på livet i det nya landet.